MCC Pano

Bu pano içerisinde fanın elektrik gücünü karşılayacak olan frekans inverteri bulunmaktadır.

Yangın sinyali ile birlikte ve Fark basınç sensörü yardımıyla frekans inverterinin fanın oransal çalışmasını gerçekleştirerek, merdiven kovasının sürekli 50 Pa basınçta tutulması sağlanmaktadır.

Ayrıca pano üzerinde Manuel olarak fanın tam kapasite çalışmasını sağlayan pako şalterde bulunmaktadır. Panodan arıza bilgisi, çalışıyor bilgisi gibi bilgiler kuru kontak olarak verilebilmektedir.