Metro ve Demir Yolu Havalandırma Sistemleri

Metro ve Demir Yolu Havalandırma Sistemleri

Trenin istasyon veya tünel içerisinde hareketsiz kalarak yanması durumunda yolcuların, treni en kısa zamanda tahliye ederek güvenli bir bölgeye ulaşmaları gerekir. Bu durum "Acil Durum" olarak tanımlanmaktadır. Bir acil durumda, yeraltı toplu taşıma sistemlerine bağlı olan tünel havalandırma fanları devreye girerek hem dumanın tahliyesini ve istasyonun veya tünellerin soğutulmasını, hem de dumanı belirli bir yöne iterek yangına müdahale edecek itfaiyeye ve kaçan yolculara dumansız temiz bir alan olanağı sağlamalıdır. Başka bir deyişle, yeraltı toplu taşıma sistemlerinde yer alan acil durum havalandırma sistemleri, bir yangın durumunda istasyon içerisinde yayılan sıcak ve zehirli gazları bir yönde sürürerek, diğer öngörülen fanların kapasiteleri de, istasyon ve tünel içerisinde sağlaması gereken hava hızlarını sağlayacak biçimde seçilmelidir.